Nyheter

2018-11-29
Just nu!!!
Lokalplats ledig i Skogskyrkogården
Ring 0708950090 för mer info!!

Studiecirklar året 2018
Avslutning av höstens cirklar sker senast den 30/11-2018
Kontakta Peter Haspe på ABF om du har frågor eller helt enkelt vill starta en studiecirkel!

peter.haspe@abf.se

Spelningar
Kontakta Peter Haspe på

ABF Stockholm
om spelningar mm
Han har 08-453 41 20

eller

peter.haspe@abf.se

Studioinspelningar
Kontakta Peter Haspe
på ABF om studiotid.
08-453 41 20

eller

peter.haspe@abf.se