ABF och Studiecirklar

Alla band kan få en lägre lokal hyra i våra lokaler om man startar och
kontinuerligt bedriver en studiecirkel hos ABF Stockholm.

Vad som krävs för att få bedriva en studiecirkel är:
- En välgjord terminsplanering
- 3 träffar i veckan (i replokalen eller hemma hos någon)
- 4 studietimmar per träff (4 x 45 min)
- Skrivande av en banddagbok (en enkel dokumentation om vad ni gör på
träffarna)

Vid varje terminsslut ska ni lämna studiecirkellistan / listorna i tid och
en
slutdokumentation vilket innefattar en ny terminsplanering, banddagbok
för den gångna terminen samt en ljuddokumentation.

Till höger kan ni ladda ner och skriva ut det dokument ni behöver
för att komma igång med er studiecirkel.


Horror Nipples under ABF Live Stora scenen Kungsträdgården Juli 2008.

Ladda ner

Cirkelstart>>
[Kräver Acrobat Reader]


ABF Stockholm
ABF-huset
Box 1305
111 83 Stockholm
Peter Haspe, peter.haspe@abf.se
08-453 41 20

www.abfstockholm.se